Plochy cenové mapy 2020

Cenová mapa stavebních pozemků (polygony) na území statutárního města Olomouce je zpracována podle § 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazné vyhláška 19/2019 účinná od 1.1.2020 je dostupná na: https://www.olomouc.eu/o-meste/vyhlasky-a-narizeni.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Magistrát města Olomouce
Správce Miloslav Dvořák
Naposledy aktualizováno 6 Leden 2021, 08:22 (UTC)
Vytvořeno 22 Květen 2020, 08:12 (UTC)